— КОИ СМЕ НИЕ —

КРЕО ЕКИПЪТ

КРЕО съществува и се развива благодарение на своя екип от архитекти и инженери, коитo се отличават със своята креативност, амбиция, отададеност, лоялност и търпение при създаването на проекти.

АРХ. НАТАЛИЯ УЧЕРДЖИЕВА

Oсновател на архитектурно студио CREō и водещ архитект

Завършва специалност Архитектура през 2015 г. в УАСГ, гр.София. Член е на Камарата на Архитектите в България от 2017 г. с придобита Пълна Проектантска Правоспособност. Специализирла е в проектирането на Жилищни сгради и Жилищни комплекси. През 2019 г. създава архитектурно бюро – КРЕО СТУДИО, което й дадва възможността да разширя опита си в проектирането на Обществени сгради и Интериорен дизайн. Успява да изгради екип от специалисти и заедно поддържат високо ниво на работа при реализирането на техните проекти.

АРХ. НИКОЛАЙ БАЧИКОВ

Mладши архитект

Придобива степен Магистър – Архитект през 2022г. Възпитаник е на Университета по Архитектура, строителство и геодезия в гр.София и е член на Камерата на Архитектите в България / КАБ/.
Отдаден и амбициозен, Николай не спира да трърси иновативния подход в работата си. Креативността, търпението и постоянството, са негови отличителни черти, които му помагат в екипната работа и преодоляването на различни предизвикателства в процеса на проектиране.

АРХ. НИКОЛАЙ БАЧИКОВ

Mладши архитект

Придобива степен Магистър – Архитект през 2022г. Възпитаник е на Университета по Архитектура, строителство и геодезия в гр.София и е член на Камерата на Архитектите в България / КАБ/.
Отдаден и амбициозен, Николай не спира да трърси иновативния подход в работата си. Креативността, търпението и постоянството, са негови отличителни черти, които му помагат в екипната работа и преодоляването на различни предизвикателства в процеса на проектиране.

СВЕТЛОЗАР ЖЕЛЕВ

Mениджър проекти

Възпитаник е на ПГ по САГ „Кольо Фичето“ – гр.Бургас със специалност Водно строителство. Магистърска степен продобива в Икономически университет – гр.Варна през 2014г.
В работат си Светлозар успява отлично да балансира и управлява отношението между хора и време. Това дава предимство на архитектурно студио CREō в изработването и предаването на своите проекти в срок. Толерантен, амбициозен и креативен са основните качетсва, които допринасят за префектното вписване на Светлозар в екипът на CREō.

АРХ. ТОДОР ПИНКОВ

Mладши архитект

Той завършва престижния Университет по архитектура, строителство и геодезия през 2024 г. със специалност жилищни сгради. В работата си съчетава съвременни тенденции и иновативни решения, за да създаде функционални и красиви жилищни пространства. Тодор търси начини да съчетава изкуството с логиката, да следва определени пропорции и модели. Неговата формула за добър дизайн се изразява в това всеки елемент от проекта да е с ясно предназначение, да изпълнява конкретна цел и едновременно да бъде естетически издържан.

АРХ. ТОДОР ПИНКОВ

Mладши архитект

Той завършва престижния Университет по архитектура, строителство и геодезия през 2024 г. със специалност жилищни сгради. В работата си съчетава съвременни тенденции и иновативни решения, за да създаде функционални и красиви жилищни пространства. Тодор търси начини да съчетава изкуството с логиката, да следва определени пропорции и модели. Неговата формула за добър дизайн се изразява в това всеки елемент от проекта да е с ясно предназначение, да изпълнява конкретна цел и едновременно да бъде естетически издържан.